Reklama

1

2

Wspieranie dzieci przeżywających trudności w związku z pandemią - Konsultacje dla rodziców/opiekunów.
Serdecznie zapraszamy na otwarte konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i przedszkoli na terenie powiatu puckiego. Spotkanie ma charakter otwarty, będzie prowadzone w formie on line. Nie trzeba się wcześniej zapisywać - wystarczy dołączyć do spotkania przez aplikację TEAMS lub przeglądarkę, klikając w poniższy link.
PRZEBIEG SPOTKANIA: na początku zostanie krótko przedstawiona problematyka funkcjonowania dzieci w pandemii. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy, sygnały ostrzegawcze oraz możliwości pomocy. Główną część spotkania stanowić będą konsultacje otwarte dla rodziców - dołączyć można w każdej chwili i porozmawiać z osobą prowadzącą.
KIEDY: czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 15-17.
GDZIE: on line na platformie TEAMS. Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYzODdhM2ItNGIyZi00MzZlLThhNTktZTEzMDc4NzkyZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268c42fa6-fdcd-4475-bdb6-5d0539e7b75b%22%2c%22Oid%22%3a%2214270c6f-feff-4213-a2c1-d39743730b31%22%7d
PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Jurzyk, psycholog, psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pucku.

Serdecznie zapraszamy!

reintegracja

04.05

 


Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pn. „Aktywni zawodowo mimo wszystko”, która odbyła się 13 maja 2021 r. w formule on-line. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji. Mamy nadzieję, że to spotkanie było dla Państwa okazją do wymiany doświadczeń związanych z problematyką dobrych praktyk w zakresie przygotowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej.
Poza wyrażeniem słów podziękowania, w załączeniu przesyłamy prezentacje prelegentów, zapraszając jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.
Z wyrazami szacunku
Starostwo Powiatowe w Pucku oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

 

Prezentacje do pobrania: 

Aktywni zawodowo_PUP Puck_13.05.2021
KONFERENCJA_13.05.21 PP-P
Paweł Bilski. Fundacja Oczami Brata
PGK_aktywni zawodowo
Prezentacja 13 05 2021 ZUS
PREZENTACJA BROWAR SPÓŁDZIELCZY 2021
PREZENTACJA PZON 2021
Rola aktywności zawodowej ....M.Gołubiew - Konieczna

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUCKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022- Pobierz informator

 

Harmonogram do pobrania w PDF - pobierz

 

harmonogram

Więcej artykułów…