Reklama

zaproszenie

Uprzejmie informuję, że nie odbędzie się zaplanowane spotkanie doradców zawodowych szkół powiatu puckiego w dniu 15.09.2016r. w PCKZiU w Pucku .

     W dniu 15.09.2016r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku organizuje spotkanie w ramach sieci współpracy . Link do rejestracji na warsztaty :
Doskonalenie warsztatu pracy doradcy edukacyjno-zawodowego (I). Planowanie kariery i rozwoju zawodowego z wykorzystaniem Osobistego Modelu Biznesowego.
https://oferta.cen.gda.pl/forma/warsztat,seminarium,kurs,kurs-doskonalacy/

Harmonogram spotkań specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku zostanie ogłoszony na stronie poradni w późniejszym terminie.

 


Jolanta Kamińska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

pismo certyfikat_SMALL

zdolni

Zapraszam
na spotkanie doradców zawodowych z
terenu powiatu puckiego organizowane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku w ramach sieci współpracy,
w dniu 22.04.2016 r. (piątek) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
w godz. 11.30 - 13.00.

Więcej…

Z a p r a s z a m

na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych z terenu powiatu puckiego

w dniu 06.04.2016 r. od godz. 11.00 - 13.00
w sali PCKZiU w Pucku
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
Program spotkania:
  1. Rozbudzanie motywacji do nauki wśród dzieci i młodzieży ? p. Marzena Kozłowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  2. Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym ? p. Jolanta Śmigerska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  3. Dyskusja, omawianie spraw, wymiana doświadczeń.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno ?Pedagogicznej w Pucku
Jolanta Kamińska

wielkanoc

Więcej artykułów…