Reklama

Filtr 

  • SPRAWOZDANIE z realizacji przesiewowych badań słuchu ?AUDIOGRAM? w roku szkolnym 2012/2013

    W roku szkolnym 2012/2013 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku po raz kolejny realizowała zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i edukacyjnej, m.in. przesiewowe badania słuchu. Były one wykonywane na terenie trzech szkół podstawowych powi...
  • Wyniki badań SRD

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku, wspólnie ze szkołami  podstawowymi z terenu Powiatu Puckiego przeprowadziła diagnozę dzieci w wieku 6 i 7 lat w celu wykluczenia ryzyka dysleksji (aspecyficznych trudności w czytaniu i pisaniu). W b...
  • Warsztaty

    W ramach statutowych zadań Poradni prowadzone są warsztaty rozwijające kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracę w grupie. Zajęcia prowadzone są przez trenerów ?Odysei Umysłu" Małgorzatę Jurzyk oraz Dariusza Majewskiego....