Reklama
Zapraszam do udziału w warsztatach w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Można wziąć udział w jednym bądź obydwu proponowanych tematach.


TRENING TWÓRCZOŚCI

Warsztaty poświęcone rozwijaniu kreatywności, poszerzaniu horyzontów oraz kształtowania umiejętności zmieniania punktu widzenia. Warsztat składa się z dwóch części. Zapraszam w następujących terminach:
  • Gimnazjaliści: 11 maja, start o godzinie 10.00
  • Grupa ponadgimnazjalna: 18 maja, start o godzinie 10.00


STRATEGIE SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ

Zajęcia poświęcone tematyce metod wspomagających uczenie się, technik szybkiego czytania oraz technik pamięciowych. Również poruszane będą zagadnienia związane z prezentowaniem swojej wiedzy w ciekawy i przystępny sposób, ustawiania priorytetów pracy, wyznaczania celów. Zapraszam w następujących terminach:
  • Gimnazjaliści: 29 maj (część I) i 5 czerwiec (część II) w godzinach 15.30 - 18.00
  • Grupa ponadgimnazjalna: 8 maj (część I) i 15 maj (część II) w godzinach 15.30 - 18.00

 

Jednocześnie przypominam, że każdy z uczestników projektu ma prawo do udziału w 6 godzinach warsztatów (nie wliczając warsztatów integracyjnych), ale można też wziąć udział w większej ilości zajęć.


Małgorzata Jurzyk