Reklama

W ramach statutowych zadań Poradni prowadzone są warsztaty rozwijające kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracę w grupie. Zajęcia prowadzone są przez trenerów ?Odysei Umysłu" Małgorzatę Jurzyk oraz Dariusza Majewskiego.

Poniżej grupa gimnazjalistów w trakcie pracy: