Reklama

Bez tytułuStowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przełamując Nie Tylko Fale" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pucku bierze udział w projekcie ?Terapia przez zabawę? realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przełamując Nie Tylko Fale" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Projekt ma na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, w szczególny sposób rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób niepełnosprawnych objętych programem, a także usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w rodzinie, w tym wspomaganie rodziców, włączenie ich w proces usamodzielnienia i terapii.