Reklama

Dnia 13 listopada 2013r. w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbyła się konferencja "Dyrektor XXI wieku".

Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Puckiego.

W spotkaniu, które otworzył Starosta Pucki Wojciech Dettlaff, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Puckiego oraz zaproszeni goście z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Puckiego.

Konferencja inaugurowała powstanie sieci współpracy dyrektorów szkół. Zorganizowana ,jako przykład dobrej praktyki ,przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku przy współudziale PCKZiU. Spotkanie miało charakter informacyjny . Stworzenie systemu doradztwa zawodowego w powiecie puckim, zawiązanie sieci współpracy dyrektorów szkół ,którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń oraz propozycja wprowadzenia programu profilaktycznego do szkół gimnazjalnych to konkretne propozycje , które zaprezentowane zostały na spotkaniu.

Program "Golden Five" w 2008 roku znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim. Program adresowany jest do nauczycieli gimnazjum ,przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom oraz organizowanie i tworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń to nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych , placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.