Reklama

doradca

Dnia 12 grudnia 2013 roku o godz. 11.00 w PP-P w Pucku, ul. Kolejowa 7 odbędzie się spotkanie doradców zawodowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na terenie powiatu puckiego w ramach tworzenia sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego jako zewnętrznego wsparcia dla szkół.

Celem kolejnego spotkania będzie kontynuacja wypracowywania wspólnego programu o charakterze informacji edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem zadań każdej placówki zajmującej się doradztwem zawodowym w powiecie puckim.

Prosimy wszystkich uczestników o przygotowanie charakterystyki instytucji w zakresie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zakresu kompetencji zadań i usług, osób zajmujących się doradztwem w instytucji, odbiorców usług instytucji.

Zaprasza Zespół Doradztwa Zawodowego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku