Reklama

Wspieranie dzieci przeżywających trudności w związku z pandemią - Konsultacje dla rodziców/opiekunów.
Serdecznie zapraszamy na otwarte konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i przedszkoli na terenie powiatu puckiego. Spotkanie ma charakter otwarty, będzie prowadzone w formie on line. Nie trzeba się wcześniej zapisywać - wystarczy dołączyć do spotkania przez aplikację TEAMS lub przeglądarkę, klikając w poniższy link.
PRZEBIEG SPOTKANIA: na początku zostanie krótko przedstawiona problematyka funkcjonowania dzieci w pandemii. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy, sygnały ostrzegawcze oraz możliwości pomocy. Główną część spotkania stanowić będą konsultacje otwarte dla rodziców - dołączyć można w każdej chwili i porozmawiać z osobą prowadzącą.
KIEDY: czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 15-17.
GDZIE: on line na platformie TEAMS. Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYzODdhM2ItNGIyZi00MzZlLThhNTktZTEzMDc4NzkyZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268c42fa6-fdcd-4475-bdb6-5d0539e7b75b%22%2c%22Oid%22%3a%2214270c6f-feff-4213-a2c1-d39743730b31%22%7d
PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Jurzyk, psycholog, psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pucku.

Serdecznie zapraszamy!