Reklama

To specyficzne trudności w uczeniu się m.in. pisania, czytania, liczenia. Wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji.

Ewa Okręglicka-Forysiak 07-09-2005,  Gazeta.pl

To specyficzne trudności w uczeniu się m.in. pisania, czytania, liczenia. Wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji.

Uwaga!!! Dysleksja rozwojowa nie jest wynikiem, wolniejszego rozwoju umysłowego czy braku inteligencji. "Przytrafia się" dzieciom o prawidłowym rozwoju umysłowym. Dzieci dyslektyczne bardzo często osiągają świetne wyniki w testach inteligencji, a w odpowiedziach ustnych czasami lepsze od dzieci bez dysleksji.

Dysleksja nie jest też chorobą! - Powtarzajmy to: dysleksja to nie choroba czy kalectwo! To zaburzenia uczenia się, nad którymi trzeba pracować za pomocą metod pedagogicznych - podkreśla prof. Bogdanowicz.

Specjaliści wyróżniają różne formy dysleksji rozwojowej:

?  dysleksja: trudności w czytaniu, dzieci z dysleksją czytają zwykle wolniej,

?  dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych),

?  dysgrafia: trudności w opanowaniu czytelnego pisania (bazgranie jak kura pazurem),

?  dyskalkulia: trudności w uczeniu się matematyki.

Uwaga. U jednej osoby mogą występować wszystkie formy dysleksji rozwojowej, najczęściej zdarza się występowanie dysleksji wraz z dysortografią.