Reklama
Punkty Konsultacyjne d/s ...
2007-07-12
W Poradni Psychologczno-Pedagogicznej w Pucku działają stałe zespoły pracowników psychologiczno-pedagogicznych zajmujące się różnymi problemami, z jakimi zglaszają się rodzice z dziećmi  oraz młodzież.
  • Punkt konsultacyjny Zespołu d/s doradztwa  zawodowego:
  • psycholog Emilia Korzeniewska, psycholog Aleksandra Zielińska, pedagog Iwona Heyducka;
  • Punkt konsultacyjny Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (autyzm  wczesnodziecięcy, zaburzenia rozwoju  psychoruchowego, wady słuchu lub wzroku):
psycholog Jadwiga Butkiewicz, psycholog Anna Kordzińska-Grabowska;
  • Logopedyczny punkt konsultacyjny:
logopeda Bogumiła Lasin-Kleiner, logopeda Alina Harbat;
  • Punkt konsultacyjny Zespołu d/s profilaktyki i promocji zdrowia (zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, dysleksja, wsparcie dydaktyczne):
psycholog Joanna Kowalczyk, psycholog Aleksandra Ogrodowicz-Łukowicz, psycholog  Urszula Kępczyńska;