Reklama

W bieżącym roku szkolnym Poradnia kontynuuje przesiewowe badania uczniów z wykorzystaniem programów komputerowych. Są to:

  • "MÓWIĘ" - komputerowe przesiewowe badania logopedyczne w klasach "O" na terenie szkół i przedszkoli, które realizują logopedzi: Alina Harbat i Gabriela Duda;

  • "SŁYSZĘ" I "SŁYSZĘ DLA PRZEDSZKOLA" - komputerowe przesiewowe badania słuchu w kl. "O" oraz I-III na terenie przedszkoli i szkół. Realizują je logopeda Bogumiła Lasin-Kleiner oraz surdopedagog Krystyna Redlicka.

  • "WIDZĘ" - komputerowe badania wzroku w kl. "O", realizacja: Joanna Kowalczyk psycholog oraz Jadwiga Butkiewicz psycholog-tyflopedagog.

Wszelka pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i przedszkolach realizowana jest na pisemna prośbę dyrektora placówki.