Reklama

Zajęcia z socjoterapii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Od tego roku szkolnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje Państwu możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapii. Zadaniem socjoterapeuty jest przede wszystkim pomoc i wspieranie rozwoju dzieci w taki sposób, by lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, by lepiej rozumiały siebie (znały swoje mocne i słabe strony), by potrafiły zgodnie współżyć z innymi a w sytuacjach zbyt trudnych poszukać pomocy u innych. I tak na przykład w przypadku dziecka nieśmiałego, zahamowanego lub zalęknionego rola socjoterapeuty to zmniejszanie odczuwania lęku przed nowymi sytuacjami, wzbudzanie ciekawości i chęci do coraz szerszego poznawania otoczenia. W przypadku dziecka nadpobudliwego lub agresywnego zadaniem socjoterapeuty jest likwidowanie lub zminimalizowanie odczuwanego napięcia oraz wyposażenie dziecka w różne techniki radzenia sobie ze złością i gniewem. Ponadto prowadzący zajęcia pomaga rodzicom, udzielając im różnych wskazówek i porad, przekazuje informacje o miejscach i osobach, które mogą pomóc w trudnych sytuacjach.

Socjoterapię zalicza się do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami.

 

 

Zapraszamy!!!