Reklama

Dyrektor Szkoły Podstawowej, wychowawcy klas I-III

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku po raz kolejny rozpoczyna cykl zajęć ?Rozwój przez sztukę- Szlakiem kaszubskich kamieni? skierowanych do zdolnych uczniów szkół podstawowych.
Adresatami programu są dzieci w wieku 6-10 lat, które cechuje żywość umysłu, ciekawość poznawcza, chęć działania i poznawania nowych rzeczy. Zajęcia odbywają się popołudniami w Poradni w piątki od godz. 14 w okresie od października do maja.
Prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci- można wykorzystać kartę zgłoszenia zamieszczoną na naszej stronie. Na zgłoszenia czekamy do 25 września (faksem - 586732569).

Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak twórczość, sztuka, emocje.

CELE ZAJĘĆ:
-rozwijanie samoświadomości w zakresie emocji, własnych potrzeb i możliwości,
- rozwój twórczego myślenia,
- rozwój wszystkich funkcji poznawczych,
- samopoznanie siebie,
- rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych,
- pobudzenie kreatywności,
- nauka współpracy w grupie.

Zapraszamy do współpracy. Na zgłoszenia czekamy do 25 września.