Reklama

Zapraszamy rodziców małych dzieci, szczególnie tych, które nieuczęszczają do przedszkola do spotkania ze specjalistami z PPP Puck w ramach punktów konsultacyjnych. Punkty te prowadzone są zgodnie z zaleceniami nowego rządowego programu wychowania "Bezpieczna i przyjazna szkoła" i w tym roku nastawione są głównie na pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Punkty będą działały w Mostach oraz w Łebczu- w szkołach podstawowych, zawsze od 14 do 18, dwa razy w tygodniu.

Mosty: 29.X, 31.X,3.XI,5.XI 12.XI, 14.XI, 17.XI, 19.XI,

Łebcz:  24.XI,26.XI,3.XII, 4.XII,8.XII,10.XII, 17.XII,18.XII

Spotkania w ramach punktów konsultacyjnych mają na celu przede wszystkim udzielenie rodzicom oraz nauczycielom infromacji na temat prawidłowego stymulowania rozwoju dziecka oraz dokonanie wstępnej diagnozy jego potrzeb i mozliwości. W ramach działalności punktów rodzice bedę mogli skorzystać z pomocy psychologa,pedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga oraz logopedy.

Zapraszamy!!

pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej