Reklama

Witamy w nowym roku szkolnym.

Informujemy, że w najbliższym czasie w dziale "do pobrania" znajdziecie Państwo szczegółową ofertę Poradni na rok szkolny 2010/2011. Poniżej znajdują się ogólne informacje o realizowanych przez Poradnię działaniach, w folderze warsztaty znajduje się informacja o warsztatach realizowanych w tym roku szkolnym.

W dalszym ciągu realizujemy działania warsztatowe w klasach oraz zajęcia grupowe i indywidualne na terenie poradni.

W naszej placówce odbywają się cotygodniowe konsultacje w ramach prac zespołu ds doradztwa zawodowego, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia oraz zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju- na konsultacje zapraszamy zarówno rodziców jak i nauczycieli. Numer telefonu- 586732569.

Polecamy realizowane na terenie szkoły badania przesiewowe:

- logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dla szkół niezatrudniających logopedów),

- Słyszę i Audiogram dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- Widzę- dla uczniów szkoły podstawowej.

Zapraszamy do udziału w grupowych zajęciach wspierających rozwój dziecka- we wtorki odbywają się zajęcia socjoterapii, w piątki zaś spotkania w ramach Metody Dobrego Startu oraz zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające twórcze myślenie.

W ramach działalności psychoedukacyjnej polecamy zajęcia warsztatowe w szkołach (więcej w dziale "Warsztaty") oraz spotkania dla rodziców w ramach Szkoły dla rodziców.

Przypominamy, że wszystkie działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywające się na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych realizowane będą na pisemną prośbę dyrektora.

Zapraszamy do współpracy.