Reklama

Dnia 13-14.05.2011r. odbyło się szkolenie ? Przeciwdziałanie zamachom samobójczym młodzieży szkolnej?


Informacje o programie:
Program zajęć przeznaczony  dla nauczycieli i innego personelu szkolnego z zakresu poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności profilaktyczno ? wychowawczych.


?PRZECIWDZIAŁANIE ZAMACHOM SAMOBÓJCZYM MŁODZIEŻY SZKOLNEJ" zawiera najnowszą wiedzę suicydologiczną mogącą w znacznym stopniu poszerzyć kompetencje merytoryczne osób biorących udział w szkoleniu. Biorąc pod uwagę narastającą falę zachowań autodestrukcyjnych, szczególnie samobójstw dzieci i młodzieży, program powyższy wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu nauczycieli i innego personelu szkoły, wyposaża w umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy do zamachu samobójczego dojdzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Do pobrania: Samobójstwa młodzieży szkolnej. Procedury postępowania w szkole po zamachu samobójczym ucznia.