Reklama

Materiał dla doradców edukacyjno - zawodowych oraz uczniów i uczennic wybierających szkołę i zawód - Pobierz 


 

 

 

Do zadań Poradni należy udzielanie uczniom pomocy (wsparcia) w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.


 1.    Poradnia prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów mającym trudności z wyborem edukacyjno-zawodowym, chcących sprecyzować swoje zainteresowania, preferencje oraz predyspozycje zawodowe - diagnoza, rozmowa doradcza.

2.    W szczególności udziela pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie, słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem i zaburzeniami zachowania i innymi) w wyborze szkoły i zawodu - diagnoza i poradnictwo.
 3.    Wydaje opinie w sprawach:

  • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy (w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną),

  • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia z uwagi na stan zdrowia do szkoły ponadpodstawowej (w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz dokumentację lekarską i inną specjalistyczną).

4.    Prowadzi zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu - warsztaty „Orientacja zawodowa” i „Wybór drogi zawodowej" dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych (propozycja dla szkół, w których brak jest doradcy zawodowego).
 5.    Wspiera pedagogów szkolnych i szkolnych doradców zawodowych w organizacji doradztwa zawodowego i planowaniu kariery zawodowej uczniów.

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego:

  • Emilia Korzeniewska - psycholog, przewodnicząca zespołu
  • Aleksandra Zielińska – psycholog
  • Iwona Heyducka – pedagog
  • Justyna Thiel –pedagog

 

Powiatowy koordynator d/s  doradztwa edukacyjno-zawodowego - Justyna Thiel

tel. 501-105-280

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.doradztwopuck.pl , gdzie znajdują się podstawowe informacje dotyczące doradztwa zawodowego dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz oferty szkół z terenu Powiatu Puckiego. 

          Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Przyjaciele”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku ogłaszają:

          Regionalny konkurs plastyczny pt.” Zawodowy zawrót głowy”dla uczniów edukacji przedszkolnej oraz klas I-III specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zaproszonych do realizacji programu „Preaorientacja zawodowa od przedszkola”

           Konkurs dofinansowano z budżetu Gminy Puck w ramach realizacji zadań publicznych.

 

Regulamin konkursu Pobierz...

Karta zgłoszenia Pobierz...