Reklama

Dnia 13 listopada 2013r. w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbyła się konferencja "Dyrektor XXI wieku".

Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Puckiego.

W spotkaniu, które otworzył Starosta Pucki Wojciech Dettlaff, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Puckiego oraz zaproszeni goście z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Puckiego.

Więcej…

 

Jak skutecznie zapobiegać szerokiej gamie zachowań ryzykownych i problemowych młodzieży w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej

 

Starosta Powiatu Puckiego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku zapraszają przedstawicieli władz samorządowych,

pełnomocników ds. profilaktyki, dyrektorów gimnazjów, pedagogów
i psychologów na konferencję, która odbędzie się dnia 23 maja 2013r.
o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7.

Więcej…

Prezentacja do pobrania tu.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obchodziła 40.lat działalności . Rocznicową uroczystość połączono z konferencją naukową "Dziecko przewlekle chore w szkole i w przedszkolu".

"Choroby przewlekłe" to jedna z pozycji w katalogu specjalnych potrzeb edukacyjnych. Specjalne potrzeby edukacyjne są wypadkową możliwości i braków ucznia a także możliwości i braków otoczenia. Ideą konferencji było uwrażliwienie otoczenia na potrzeby i możliwości dzieci oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje braku wsparcia otoczenia w pełnieniu ról społecznych przez osoby niepełnosprawne i chore przewlekle.

W sali  Ratusza Miejskiego spotkali się dyrektorzy szkół i placówek powiatu puckiego, pedagodzy , psycholodzy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, , inspektorzy oświaty urzędów gminnych oraz dyrektorzy Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędu Pracy W Pucku, kuratorzy sądowi i pełnomocnicy ds. profilaktyki . Przybyło też wielu znamienitych gości jak senator Edmund Wittbrodt, poseł Kazimierz Plocke,  starosta Wojciech Dettlaff, wicekurator  Elżbieta Wasilenko, wójt Tadeusz Puszkarczuk, przewodniczący Rady Gminy Puck Kazimierz Czernicki, komendant policji Piotr Bolin.

Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Agata Hofman oraz prof. Robert Opora z Uniwersytetu Gdańskiego, Renata Wypasek z kuratorium oświaty, Małgorzata Woźniak dyrektor Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Danuta Dettlaff z Urzędu Miasta w Pucku.
Więcej artykułów…